Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Misja

Misją  Muzeum jest ukazywanie idei  apostolatu bł.  ks.  Ignacego  Kłopotowskiego wielkiego promotora pracy
wydawniczo-drukarskiej w Polsce
w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku.

Muzeum będzie służyło:

1

Prezentacji historii wydawnictwa
i jego założyciela oraz rozwoju technik drukarskich

2

Ekspozycji XIX-wiecznych maszyn poligraficznych, czcionek drewnianych
i metalowych
oraz narzędzi drukarskich

3

Filmowej rekonstrukcji ciągu technologicznego produkcji książki

4

Prezentacji multimedialnej wybranych publikacji
z księgozbioru bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

5

Zajęciom edukacyjnym dla różnych grup wiekowych

dni i godziny otwarcia

Muzeum można zwiedzać indywidualnie
i grupowo (maksimum 15 osób),

we wtorki, środy, piątki i soboty

w godzinach: 10:00 – 16:00

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

nr tel. 22 673 58 38

Wejście przez furtę klasztorną.

Kontakt

ul. L. Żeligowskiego 16/20
04-476 Warszawa
wsl@loretanki.pl
22 673 58 38 

Partnerzy

W 2018 r. Muzeum dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.